Disclaimer

shop.uitvaartcentrumoostgroningen.nl en hierna te noemen Uitvaartcentrum Oost-Groningen, verleent u hierbij toegang tot deze webwinkel en nodigt u uit de hier aangeboden producten en diensten af te nemen.

Uitvaartcentrum Oost-Groningen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Uitvaartcentrum Oost-Groningen spant zich in om de inhoud van de webwinkel zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen en andere informatie over producten op de webwinkel onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor in de webwinkel opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Uitvaartcentrum Oost-Groningen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Uitvaartcentrum Oost-Groningen en haar licentiegevers.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uitvaartcentrum Oost-Groningen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.